Εμείς

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα το σώμα μας είναι ο ναός της Ψυχής μας, μιας ουσίας άφθαρτης , που όμως χρειάζεται ένα υγιές περιβάλλον για να μπορέσει να εξελιχθεί και να πετύχει τους στόχους της. Στο Soul House, πρεσβεύουμε ότι η σωματική μας υγεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ψυχική μας υγείας , και ο καλύτερος τρόπος για να την διατηρήσουμε είναι μέσα από τις εναλλακτικές σωματικές δραστηριότητες...

“Yoga is a light, which once lit will never dim. The better your practice, the brighter your flame.” — B.K.S. Iyengar 

 

Η Φιλοσοφία μας

Το Soul House είναι ένα «Εργαστήρι Πνευματικής και Σωματικής Ευεξίας».

Οι σκοποί του είναι αποκλειστικά πνευματικοί, πολιτιστικοί, μορφωτικοί, κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί. Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα των νέων, με την ενασχόλησή και συμμετοχή τους σε δραστηριότητες σχετικές με την πνευματική και σωματική ευεξία. Κύριο μέλημα μας είναι η συναισθηματική και πνευματική μας υγεία μέσα από τον υγιεινό τρόπο ζωής.

“Yoga does not transform the way we see things, it transforms the person who sees.” — B.K.S. Iyengar